Szakmai konferenciák

Political Traditions in Central Europe and the Balkans (in the Light of the Experience of the First Yugoslavia)

by Dr Peter Vodopivec

Europe/Budapest
1. emelet-144. Hunyadi János terem/Ludovika Főépület (Ludovika Főépület)

1. emelet-144. Hunyadi János terem/Ludovika Főépület

Ludovika Főépület

1083 Budapest, Ludovika tér 2.
84
Show room on map
Description

A neves szlovén professzor "Political Traditions in Central Europe and the Balkans (in the Light of the Experience of the First Yugoslavia)" című angol nyelvű előadásában röviden ismertetni fogja a Habsburg monarchia politikai tradícióit és a jozefinista örökség hatásait, melyeket az 1867-es évet követően egyre látványosabban korlátoz a parlamentális rendszer. A szerző előadásában kitér arra, hogy az első világháborút megelőző időszakban a birodalom keleti és nyugati fele között a demokratizáció tekintetében milyen eltérések mutatkoztak, illetve a demokratikus és liberális törekvések miként viszonyultak a nyugat-európai folyamatokhoz. A szlovén professzor előadása második felében kitér az egyes balkáni államok politikai állapotaira, ahol a politikai elitek a nyugat-európai modelleket követve igyekeztek modernizációt végrehajtani. A szakember bemutatja a királyi Jugoszlávia belső állapotait, kifejtve, hogy a szlovén és horvát politikai elit miként lépett fel a centralista törekvésekkel szemben, s felsorakoztatja érveit, melyek alapján arra a megállapításra jutott, hogy a belgrádi elittel kialakult konfliktus okai elsősorban nem az eltérő politikai kultúrában és hagyományban keresendők. 

Organized by

Lukács György