Politika- és Államelméleti Kutatóintézet

4. éves Politikaelméleti Konferencia

Europe/Budapest
Földszint-49./Ludovika Főépület - Zrínyi Miklós terem (Ludovika Főépület)

Földszint-49./Ludovika Főépület - Zrínyi Miklós terem

Ludovika Főépület

90
Show room on map
Description

Politikai közösség és kollektív identitás: 4. éves politikaelméleti és eszmetörténeti konferencia    

Tudományos konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpontjának Molnár Tamás Kutatóintézete, Politika és Államelméleti Kutatóintézete és az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Politikatudományi Intézete szervezésében

2021.11.22. 9:00–17:00

1083, Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Zrínyi terem

Program:

9:00–9:10 A konferencia megnyitása

Első szekció: A kollektív identitások alapmintázatai a magyar politikai gondolkodásban Levezető elnök: Lajtai L. László

9:10–9:30 Petneházi Gábor: Végzetes hiány és kettősség: A politikai közösség és kollektív identitás mintázatai Magyarországon a 16. század második felében

9:30–9:50 Zászkaliczky Márton: A választott nemzettudat 16. századi gyökereiről: Avagy beszélhetünk-e politikai diskurzusról egy töredékes szöveghagyomány és annak kaotikus fogalomhasználata esetén?

9:50–10:10 Nagy Ágoston: A rendi politikai közösség és a honvédelmi kötelezettségek viszonya az 1808-as diéta nemesi felkelés szabályozásáról szóló vitáiban

10:10–10:30 Tóth Kálmán: Báró Eötvös József az európai politikai közösség alapértékeiről

10:30–10:50 Vita

10:50–11:00 Kávészünet

11:00–11:20 Könyvbemutató: Klasszikus és modern republikanizmusok – Eszmetörténeti tanulmányok, szerk. Nagy Ágoston & Pap Milán (Bp., Ráció, 2021)

Második szekció: A biztonság szerepe a politikai közösségépítésben Levezető elnök: Hőnich Henrik

11:20–11:40 Székely Tamás: A securitastól a szekuritizációig – A biztonság, mint identitásformáló erő

11:40–12:00 Csernus-Lukács Szilveszter: Veszélyben a politikai nemzet? A Vlad - Darányi vita a telepítésekről biztonságpolitikai megközelítésben

12:00–12:20 Koroncai András: Polgárháború és politikai közösség

12:20–12:40 Vita

12:40–13:20 Ebédszünet

Harmadik szekció: Befogadás és kizárás Levezető elnök: Hörcher Ferenc

13:20–13:40 Újlaki Anna: A kizárás és a politikai normativitás

13:40–14:00 Dömők Csilla: Európa  - Az egység és identitás története

14:00–14:20 Kiss Balázs: A honos népcsoporttá nyilvánítás elméleti kérdései és gyakorlata Magyarországon

14:20–14:40 Bíró Ákos: Anarchizmus mint jogállam

14:40–15:00 Vita

14:30–14:40 Kávészünet

Negyedik szekció: Az identitás politikai problémái Levezető elnök: Gyulai Attila

14:40–15:00 Mráz Attila: Választási kvóták, politikai egyenlőség és átpolitizált identitások

15:00–15:20 Körösényi András: Identitáspolitika és demokrácia: implikációk a liberális és plebiszciter demokráciaelmélet számára

15:20–15:40 Pap Milán: Identitáspolitika, semlegesség, politikai kultúra

15:40–16:00? Tóth Szilárd: Republikánusok a hazafiság és világpolgárság között

16:00–16:20 A konferencia zárása, vita

 

A konferenciát hibrid formában tartjuk meg. A személyes részvétel védettségi igazolvány birtokában lehetséges, védőmaszk viselése a konferencia teljes ideje alatt kötelező. Az online csatlakozáshoz szükséges linket minden regisztrált érdeklődőnek e-mailben küldjük meg.

A hallgatói pontszerzéshez személyes részvétel szükséges.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Organized by

EJKK Molnár Tamás Kutatóintézet
EJKK Politika- és Államelméleti Kutatóintézet

Registration
Érdeklődő
NKE Hallgató
EJKK MTKI, EJKK PÁK