Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék

IV. Vallás szerepe a politika alakításában c. konferencia

Europe/Budapest
Orczy Úti Kollégium

Orczy Úti Kollégium

Description

Meghívó

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara és az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete közösen szervezett "A vallás szerepe a politika alakításában" című tudományos konferencia-sorozatának következő rendezvényére.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete által elindított konferenciasorozat fókuszában a vallás és politika kapcsolódási pontjai állnak. Modern kori tudományos kutatások mutatnak rá a tényre, hogy az egyes civilizációk önértékelésére, történeti fejlődésére, társadalmi viszonyrendszereik kialakítására és ezzel a politika formálására alapvető hatást gyakorol az adott kultúrkör vallásossága. A jelenkori vallás és a politika kapcsolatát vizsgáló tudományos kutatások elsősorban a vallásszabadság kérdésére, valamint ezzel összefüggésben az állam és az egyház szétválasztásának kérdéskörére fókuszáltak. Ugyanakkor ez egy alapvetően Európa-centrikus, a politikai filozófia gondolatvilágát előtérbe helyező megközelítés, amely csak a legújabb kori európai történelem fejlődése nyomán vált meghatározóvá, és előfeltételezi a vallási és a politikai szféra egyértelmű különállását. Ez azonban Európán kívül, más civilizációkban, illetve más történelmi korszakokban ismeretlen megközelítést jelentett. Az európai fejlődésben is Alexis de Tocqueville még büszkén hirdethette, hogy „a vallás a legfőbb politikai intézmény, nem azért, mert a törvény vezette be, vagy mert közvetlenül beleavatkozik a kormányzásba, hanem mert a közéletünk biztos alapelvét nyújtja”. Éppen ezért konferencia-sorozatunk történeti aspektusban és egyes nagy civilizációk tekintetében igyekezett körbejárni a vallás és a politika kapcsolatát. Megfogalmazódott annak igénye, hogy a most megélt folyamatokat történeti párhuzamok segítségével tehessük érthetőbbé, illetve, hogy a történet-, vallás- és politikatudomány, valamint interdiszciplináris megközelítések révén többet lehessen megtudni olyan, a problémák megoldását célzó korábbi elméletekről és gyakorlati kísérletekről, amelyek egyes elemeit a mai viszonyokra alkalmazva sikerrel lehetne felhasználni a jelenkor nehézségeinek leküzdésében is. A konferencia-elődások elsősorban azt hivatottak vizsgálni: mit jelentett egykor és mit jelenthet ma egyes civilizációs körök számára a vallásosság és politika kapcsolatrendszere, miben térnek el egyes értelmezések és megoldási kísérletek.

A fókuszt az idei konferencián a vallási szélsőségek és szélsőséges megnyilvánulási formák bemutatására helyezzük.

Program és absztraktfüzet mellékelve

 

Organized by

NKE ÁNTK Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék

Registration
NKE Hallgató
Dr. Zachar Péter Krisztián