Civilisztikai Tanszék

Polgári jog a bírói gyakorlatban

Europe/Budapest
402. terem (Oktatási Közppont)

402. terem

Oktatási Közppont

Description

Organized by

NKE ÁNTK Civilisztikai Tanszék

Dr. Muzsalyi Róbert adjunktus