Politika- és Államelméleti Kutatóintézet

Anglofília mint politikaformáló erő a magyar politikai gondolkodástörténetben

Europe/Budapest
Földszint-49. Zrínyi Miklós terem/Ludovika Főépület (Ludovika Főépület)

Földszint-49. Zrínyi Miklós terem/Ludovika Főépület

Ludovika Főépület

1083 Budapest, Ludovika tér 2.
90
Show room on map
Description

1. Nyitó előadás 

9.00-9.45 Hörcher Ferenc (NKE PÁK, BTK FI) – Anglofília, mint politikai filozófia a régi Magyarországon

Szünet: 9.45-10.00

2. Kora modern korszak 10.00-11.15

10.00-10.20 Petneházi Gábor (NKE PÁK) – A tartomány megőrzése és megmentése: Kakas István angliai követjárása 1593/94-ben; online előadás

10.20-10.40 Kiss Viktória Ilona (DE) – Egy angol uralkodó műve Magyarországon

10.40-11.00 Smrcz Ádám (NKE PÁK) – Adam Smith problémamentessége a korai magyar Smith-recepció tükrében

11.00-11.15 Vita

Szünet: 11.15-11.30

3. Reformkor 11.30-13.05

11.30-11.50 Czinege Szilvia (BTK TTI) – Newmarkettől Pestig – Széchenyi és a lovak levelezésének tükrében

11.50-12.10 Tóth Kálmán (NKE PÁK) – Anglofíl kontextusok gróf Széchenyi István és Kis János szuperintendens levelezésében

12.10-12.30 Lévai Csaba (DE TI) – Bölöni Farkas Sándor Nagy-Britannia képe

12.30-12.50 Kovács Janka (BTK TTI) – „Saját meggyőződésem szerént mondhatom, hogy ezen tébolyda csudálatra méltó alakitvány...” Az angol minta és a pszichiátriai intézményesülés diskurzusai a 19. századi Magyarországon

12.50-13.05 Vita

Ebédszünet: 13.05-14.00

4. A dualizmus kora 14.00-15.35

14.00-14.20 Gliga Evelin (DE) – Az angol mintájú falkavadászatok és Erzsébet császárné szerepe az osztrák-magyar és angol kapcsolatok alakulásában

14.20-14.40 Bordás Bertalan (PTE) – A kiegyezést követő angolbarát külpolitika múló epizódjai  – id. gróf Andrássy Gyula anglofíliája és angol kapcsolatainak hatása az angol–osztrák–magyar kapcsolatokra

14.40-15.00 Lojkó Miklós (ELTE BTK) – Alapjogok, alkotmánytan és államhatalom: Concha Győző angol alkotmányértelmezése mai szemmel

15.00-15.20 Egedy Gegely (NKE ÁNTK) – Asbóth János

15.20-15.35 Vita

Szünet: 15.35-15.50

5. Az első világháború és a Horthy-korszak 15.50-17.05

15.50-16.10 Balázs Eszter (NKE KEKI) – A boldog békeidők anglomániájától a háborús anglofóbiáig, majd vissza? Az Anglia-kép szöges ellentétbe fordulása, majd lassú javulása az első világháború Magyarországán

16.10-16.30 Barta Róbert (DE BTK) – Az angol minta a Horthy-rendszer oktatáspolitikájában: A sárospataki Angol Internátus

16.30-16.50 Bartha Ákos (BTK TTI) – A „faji konzervativizmustól” a szuverenista alkotmányvédelemig: Bajcsy-Zsilinszky Endre anglofíliája

16.50-17.05 Vita

17.05 Zárszó

 

A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

A rendezvény kollégiumi pontszerző esemény.

 

Organized by

Politika- és Államelméleti Kutatóintézet

Kontakt