November 25, 2020
Europe/Budapest timezone

Kiberműveletek célponti értékei – a kritikus infrastruktúrák felértékelődése

Nov 25, 2020, 1:40 PM
20m

Speaker

Kralovánszky , Kristóf (NKE)

Primary author

Presentation materials

There are no materials yet.