November 25, 2020
Europe/Budapest timezone

Integrált drónvédelmi rendszerek szenzorai

Nov 25, 2020, 9:40 AM
20m

Speaker

Dr Eged, Bertalan (SAGAX kft)

Primary author

Dr Eged, Bertalan (SAGAX kft)

Presentation materials

There are no materials yet.