November 25, 2020
Europe/Budapest timezone

Az MHTT Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosztály, valamint a Robothadviselés Konferenciák története

Nov 25, 2020, 9:20 AM
20m

Speaker

Prof. Ványa, László

Primary author

Presentation materials

There are no materials yet.