Molnár Tamás Kutatóintézet

3. Éves Politikaelméleti Online Konferencia

Europe/Budapest
online konferencia

online konferencia

Description

                                                                                        
Biopolitika és kivételes állapot

Eszmetörténeti és politikaelméleti konferencia
 

1. szekció: Történeti perspektívák (9:00-11:00)
 

Tóth Kálmán: A biopolitika magyarországi kezdetei

Kiss Márton: 1703, parasztlázadás, kivételes állapot

Nagy Ágoston: Az 1831-es kolerajárvány a Dunántúlon: megyei járványügy és társadalmi-politikai feszültségmezők

Bene Krisztián: Egy kivételes helyzetre adott különleges válasz: a Francia Állam (1940–1944)

Medgyesi Konstantin: Grósz Károly és a rendkívüli állapot

Vita

Szünet (10 perc)

 

2. szekció: Foucault, Agamben (11:10-12:40)
 

Horváth Márk - Lovász Ádám: A szabályozhatatlanság mint poszthumán nyitás Michel
Foucault biopolitika-felfogásában

Nyiri Szabolcs: A panoptikon rizomatikus olvasata

Kiss Kata Dóra: Koronavírus mint esemény. Hogyan formálja át a járvány a biopolitikai rezsimet?

Losoncz Márk: A rendkívüli állapot genezise a modernitásban és a 20. századi fejlemények - contra Agamben 

Vita

Szünet (20 perc)

 

3. szekció: Szerep és kontroll (13:10-15:10)
 

Árpási Botond: Szituált történetalkotás. A situated agency koncepció, mint a politikai vezetés egy alternatív megközelítése

Molnár Ivett: Ellenségkonstrukció mint a válság indikátora. A politika normál és rendkívüli állapotában megjelenő konfliktus természetének összehasonlítása

Bajusz Orsolya - Básthy Ágnes: COVID-19: Egy mediatizált járvány és az önjelölt járványügyi hatóságok

Ujlaki Anna: Politikai kötelezettség, kontroll és migráció

Benedek István: Trójai faló és fügefalevél: a populizmus szerepe a globális demokráciakrízisben és posztmodern autokráciákban

Vita

Szünet (10 perc)

 

4.  szekció: A rendkívüliség olvasatai (15:20-16:40)
 

Karácsony András: Kivételes állapot avagy rendkívüli helyzet: kérdések a járványveszély elhárítása kapcsán

Balázs Zoltán: Hofmannsthal és szuverenitás

Molnár Attila Károly: Az anómia csodája

Vita

Konferencia zárása
 
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a rendezvényen való részvétel előzetes online regisztrációhoz kötött.

A regisztrációra az alábbi űrlapokon van lehetőség. (NKE Hallgató/Résztvevő/Szervezők, Előadók regisztrációs felület) A programváltozás jogát fenntartjuk.

Organized by

EJKK - MTKI, EJKK - PÁK

Participants
 • Andrea Robotka
 • Bene Krisztián
 • Básthy Ágnes
 • Fatima Szarka
 • Gyulai Attila
 • Karácsony András
 • Kiss Kata Dóra
 • Kiss Márton
 • Losoncz Márk
 • Lovász Ádám
 • Medgyesi Konstantin
 • Molnár Attila Károly
 • Nyiri Szabolcs
 • Pap Milán
 • Pető Zoltán
 • Tóth Kálmán
 • Ujlaki Anna
 • Ujlaki Anna
Szarka Fatima (MTKI) Robotka Andrea (PÁK)