Közép-európai kora esték - beszélgetés sorozat

Vidék és ökológia Közép-Európában - MS TEAMS Értekezlet

Europe/Budapest
Description

A tudomány jelenlegi állása szerint a COVID világjárvány kipattanását előidéző vírusmutáció egy vidéki mezőgazdasági területeket és városi piacot összekötő ellátási lánc valamely pontján keletkezett. Vidéki életformák, ökológiai viszonyok és tudás kapcsolatánál tehát kevés korszakosabb kérdés létezik. 

Beszélgetésünk – néhány gyakorlati, empirikus kutatáson és példán keresztül – a Kárpát-medencei vidéki társadalmak rendszerváltás utáni átalakulására fókuszál.

A tudomány, a politika, a nyilvános közgondolkodás, a közigazgatás diskurzusaiban a mai faluról, a vidéki társadalmakról milyen imázsok, vidék-képek és társadalmi konstrukciók élnek? Ezeknek mi az egymáshoz való viszonya? A globális környezeti kihívásokat hogyan érzékelik vagy érzékelik-e egyáltalán a helyi, lokális közösségek tagjai? A megváltozott környezeti feltételekhez a vidéki társadalmak milyen helyi intézményes közösségi vagy egyéni stratégiákkal alkalmazkodnak? Milyen módszertani, fogalmi keretben értelmezhetők a rurális területeken ma megfigyelhető gazdasági, társadalmi, környezeti változások? Melyek ezek irányai? 

A beszélgetést Borbély Sándor (az NKE EJKK Közép-Európa Kutatóintézet ösztöndíjasa, és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet munkatársa) moderálja majd.

A beszélgetés résztvevői:

Varga Anna (Pécsi Tudományegyetem, Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, Humán Környezettudományi Kutatócsoport

Kovách Imre (kutatóprofesszor, Társadalomtudományi Kutatóközpont)

Babai Dániel (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet, MTA Lendület Etnoökológia Kutatócsoport vezetője)

A rendezvény TEAMS platformon zajlik, előzetes regisztrációhoz kötött, a maximális létszám 180 fő.

Organized by

NKE Eötvös József Kutatóközpont Közép-Európa Kutatóintézet

Balogh Róbert