Vallás és Társadalom Kutatóintézet

„A keresztény gondolat Európában – múlt, jelen, jövő” - francia és magyar nyelvű konferencia

Europe/Budapest
Description

POUR LA VERSION FRANÇAISE DU PROGRAMME VOIR PLUS BAS

A keresztény civilizáció lehetővé tette a politikai, szellemi és tudományos szabadság terének kialakulását, amely elősegítette az emberi jogok elismerését és a technikai fejlődést. Ezzel párhuzamosan a társadalom szekularizációja a keresztény alapok fokozatos elhagyásához vezetett. Azonban a kérdés, amelyet feltehetünk magunknak ez: az egyetemes iránt nyitott keresztény gondolkodás nem fordulhat-e végső fokon maga a kereszténység ellen?
A társadalom jelenlegi összezavarodásában a szerzetesség hű marad önmagához és a szelleme nem változik. A szerzetesség nem lehetne-e, mint a római civilizáció összeomlása idején, egy olyan bárka, amely lehetővé tenné a kereszténység számára, hogy túlélje a civilizáció jelenlegi válságát?
A konferencia előadói e két kérdésről, valamint a különböző egyházaknak az európai kereszténység helyzetéről és jövőjéről alkotott értékeléséről adnak elemzést.

Program

09:00-09:10  Megnyitó

 • Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának köszöntője
 • Azbej Tristan, az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért felelős államtitkár nyitó beszéde

09:10-11:00 – Első panel - Előadások

Levezető elnök: Fejérdy Gergely, Franciaország és az európai politika szakértője – Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Keresztény identitás a kereszténység ellen?

 • JF Chemain, történelem professzor (Franciaország)
 • Rosta Gergely, egyetemi docens (PPKE)

A szerzetesség és Európa evangelizációja

 • Anne Baud, a szerzetesrendek kutatója (Franciaország)
 • Bakos Gergely Atya, bencés szerzetes

11:00-11:30 – Kávészünet

11:30-13:00 – Kerekasztal-beszélgetés – Szekularizmus lehetőségei és veszélyei a (poszt)keresztény társadalmakban

Levezető elnök: Ujházi Lóránd, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vallás és Társadalom Kutatóintézetének igazgatója

Résztvevők:

 • Azbej Tristan, az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért felelős államtitkár
 • Prőhle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója 
 • Lányi Gábor János, Egyetemi docens, Egyháztörténeti Tanszék, Károli Gáspár Református Egyetem

13:00-14:00: Büféebéd
 

A Konferencia hibrid rendezvény, amelyen a részvétel személyesen és online formában is lehetséges.

A rendezvényen a személyes részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a személyes részvételre szóló helyek száma korlátozott. A helyszínen védettségi igazolvány felmutatása kötelező. A rendezvény teljes ideje alatt védőmaszk viselése kötelező.

Az online részvételhez is lehet, de nem szükséges regisztrálni, a teljes konferenciát online, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem YouTube csatornáján közvetítjük két linken:

Az Egyetem hallgatói számára a konferencia pontszerző esemény, melyet személyes részvétel esetén tudunk beszámítani.

***************************************

La civilisation chrétienne a permis l'émergence d'un espace de liberté politique, intellectuelle et scientifique, qui a facilité la reconnaissance des droits de l'homme et le progrès technologique. Parallèlement, la sécularisation de la société a conduit à l'abandon progressif des fondements chrétiens. Mais la question que nous pouvons nous poser est la suivante : le christianisme, ouvert à l'universalité, ne pourrait-il pas finalement se retourner contre la chrétienté ?
Dans la confusion actuelle de la société, le monachisme reste fidèle à lui-même et son esprit ne change pas. Le monachisme ne pourrait-il pas être, comme il l'a été lors de l'effondrement de la civilisation romaine, une arche qui permettrait au christianisme de survivre à la crise de civilisation actuelle ?
Les intervenants de la conférence analyseront ces deux questions, ainsi que l'évaluation par les différentes églises de l'état et de l'avenir du christianisme européen.

Programme

09:00-09:10 – Ouverture de la conférence

 • Mot d’accueil de Gergely Deli, recteur de l'Université nationale du service public
 • Discours d’introduction de Tristan Azbej, secrétaire d’état pour l’aide aux chrétiens persécutés et le Programme Hungary Helps

09:10-11:00 – Première partie - Exposés

Président de séance : Gergely Fejérdy, expert de la France et de la politique européenne - Université catholique Pázmány Péter, faculté des sciences humaines et sociales

Christianisme contre Chrétienté ?

 • JF Chemain, professeur d’histoire
 • Gergely Rosta, professeur de sociologie de la religion

Le monachisme et l'évangélisation de l'Europe

 • Anne Baud, spécialiste des ordres monastiques
 • Gergely Bakos, moine bénédictin

11:00-11:30 – Pause-café

11:30-13:00 – Table ronde - Le potentiel et les dangers de la laïcité dans les sociétés (post)chrétiennes

Président de séance : Lóránd Ujházi, directeur de l'Institut de recherche sur la religion et la société à l'Université nationale du service public

Participants :

 • Tristan Azbej, secrétaire d’État pour l’aide aux chrétiens persécutés et le Programme Hungary Helps
 • Gergely Prőhle, directeur de l'Institut d'études stratégiques de l'Université du service public
 • Gábor János Lányi, professeur associé, département d'histoire de l'Église, Université Károli Gáspár

13:00-14:00 – Repas buffet
 

La conférence peut être suivie sur place ou en ligne.

La participation sur place est gratuite mais soumise à inscription,  le nombre de places est limitée. Vous devrez présenter un certificat d'immunité sur place. Le port d'un masque de protection est obligatoire pendant toute la durée de l'événement.

Il est également possible, mais non obligatoire, de s'inscrire pour participer en ligne. L'intégralité de la conférence sera diffusée en ligne sur la chaîne YouTube de l'Université :

Pour les étudiants de l'Université, la conférence est un événement donnant droit à des points en cas d'une participation sur place

 

Organized by

Philippe Pellet