March 6, 2020
Ludovika Főépület
Europe/Budapest timezone

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

Starts
Ends
Europe/Budapest
Ludovika Főépület
Földszint-49. Zrínyi Miklós terem/Ludovika Főépület
Go to map

9:00-9:10 Megnyitó

Első szekció

9:10-9:30 Kalmár Melinda: Az értelmiség útja a …hova is? Az értelmiség szerepmódosulásai a 20. század második felében.

9:30-9:50 Papp István: Kollektivizálás után. Társadalmi konfliktusok, gazdasági feszültségek a magyar agráriumban 1961 és 1965 között.

9:50-10:10 Pap Milán: „Agrárértelmiség” és reform. Szövetkezeti vita 1968-ban

10:10-10:30 Kérdések, vita

10:30-10:50 Kávészünet 

Második szekció

10:50- 11:10 Csapody Miklós: „Publikációspolitika” az 1980-as évek elején. Elmélet és gyakorlati példák

11:10- 11:30 Csatári Bence: „Először megverni, aztán megnyerni” – Pártállami ifjúság- és művelődéspolitikai megfontolások a Kádár-korszak első felében (1957–1972

11:30- 11: 50 Takács Tibor: Szamuely Tibor és a Tanácsköztársaság megítélése a Kádár-korszakban

11:50 – 12:10 Medgyesi Konstantin: Az értelmiségi és a káder lét határmezsgyéjén: az agitpropos/kommunikátor Grósz Károly

12:10-12:30 Kérdések, vita

12:30-13:30 Ebédszünet

Harmadik szekció

13:30- 13:50 Mirák Katalin: Nemzeti és „nemzeti” ünnepeink – a pártállam történeti emlékezetpolitikájának nyomai az evangélikus sajtóban (1956–1989)

13:50- 14:10 Petrás Éva: "Békés együttélés helyett békés együttműködést!" - Katolikus modus vivendi-variációk a kádári Magyarországon az 1960-as és 1970-es években

14:10- 14:30 Novák Attila: Aki kiválasztott és aki eltávolodott - egy zsidó népi regény különös fogadtatása (Kardos G.György Avraham Bogatir hét napja, 1968) a hatvanas-hetvenes évek Magyarországán

14:30- 14:50 Kérdések, vita

14:50-15:00 Konferencia zárása