Információs Társadalom Kutatóintézet

Az ember és közösségei a legújabb technológiák között

Europe/Budapest
1. emelet-100. Széchenyi Díszterem/Ludovika Főépület (Ludovika Főépület)

1. emelet-100. Széchenyi Díszterem/Ludovika Főépület

Ludovika Főépület

1083 Budapest, Ludovika tér 2.
180
Show room on map
Description

Az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint az NKE Információs Társadalom Kutatóintézete 2024 tavaszán ismét megrendezi éves konferenciáját a technológiai fejlődésnek az egyénre, a társadalomra, az államra és a jogra gyakorolt hatásával összefüggő témák megvitatására. 

2020-ban és 2021-ben két „felforgató technológia”, a mesterséges intelligencia és az internetes platformok voltak konferenciáink terítékén, majd 2022-ben konkrét technológia meghatározása nélkül egy kulcsfontosságú hatásterületet, a demokráciát választottuk fókuszpontnak. 2023-ban szintén nem szűkítettük az esemény témakörét meghatározott technológiára, hanem azt jártuk körbe, hogy az új technológiák használata milyen következményekkel jár az egyének személyiségére, társadalmi státuszára, jogaira. 

Az idei konferencián a tavalyi témát folytatva újból az „embert”, az emberi személyiség és a legújabb technológiák kapcsolatát állítjuk vizsgálódásunk középpontjába, ezúttal külön hangsúlyozva az emberi közösségekre gyakorolt hatások jelentőségét is. Meggyőződésünk, hogy az előttünk álló időszak digitális világának alakításához a tudománynak továbbra is az ember és a technológia viszonyának mélyebb megértésével kell hozzájárulnia.  

Az információs technológiák rohamos fejlődésével rendelkezésünkre álló digitális eszközök és megoldások, mesterséges intelligenciák széles körű elterjedése egyre fokozódó mértékben fejti ki hatását emberi mivoltunkra, személyes körülményeinkre és közösségeink működésére. Az egyént érintő folyamatok vizsgálatának megtartásával idén olyan prezentációkat is várunk, amelyek a technológiáknak a különböző emberi közösségekre gyakorolt befolyását elemzik. Ezek a közösségek lehetnek családok, baráti és szakmai társaságok, iskolai osztályközösségek, munkahelyi kollektívák, egyesületek és pártok, sőt egy egész nemzet vagy valamilyen nemzeteken átnyúló közösség is. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a konferencia idén is széles horizonttal kívánja elemezni a témát, az új technológiák pozitív és negatív következményeit egyaránt érintve. Egyrészt az újabb technológiák körébe sorolható bármely megoldásnak – az internettől a Big Data alapú alkalmazásokon, a mesterséges intelligencián át a különféle digitális eszközökig – helye van a vizsgálandó kérdések között. Másrészt a konferencia az embernek és közösségeinek a technológiák között elfoglalt helyzetét tágan értelmezve az egyén személyiségére, jogaira, érdekérvényesítési lehetőségeire, illetve közösségeink működésére gyakorolt hatások mellett azoknak a kérdéseknek is helyet kíván biztosítani, amelyek a technológiák ember általi irányítására, illetve az emberi tényező megkerülhetetlenségére vonatkoznak.

 

Organized by

Információs Társadalom Kutatóintézet

Registration
NKE Hallgató
Résztvevő
Kontakt