Molnár Tamás Kutatóintézet

A szocialista haza koncepciója a Kádár-korszakban

by Dr Milán Pap

Europe/Budapest
Description

Az MTKI idei második workshopján Pap Milán tart előadást " A szocialista haza koncepciója a Kádár-korszakban" címmel. Az 1956-os forradalom után a Kádár vezette MSZMP ideológusai nagy figyelmet fordítottak a haza és a hazafiság „helyes” értelmezésére. A szocialista hazafiság osztályharcos és anti-nacionalista megfogalmazása új alapokra kívánta helyezni a szocialista állampolgárok viszonyát a nemzethez. Ennek a koncepciónak a középpontjában a haza fogalmának megfogalmazása állt. Az ideológiai fórumok, határozatok „szegényhaza” koncepciói nem pusztán a propaganda eszközei voltak, hanem megjelentek a történettudomány és később a társadalomtudományok vitáiban is. Az előadás, amely egy nagyobb kutatás előmunkálatait mutatja be, a szocialista haza politikai és tudományos fogalmait és vitáit mutatja be, illetve ezek egymásra való hatását elemzi. 

A rendezvény regisztráció köteles, ezért az eseményt megelőzően kapják meg a csatlakozási Teams linket a regisztráltak.