Molnár Tamás Kutatóintézet

Nagy Ágoston: Kisfaludy Sándor 1809-es Hazafiúi Szózatának hadtörténeti narratívája

by Agoston Nagy (NKE EJKK MTKI)

Europe/Budapest
Description

Az 1809-es ötödik koalíciós háború előestéjén Kisfaludy Sándor, József főherceg későbbi szárnysegédje, a nádortól megbízást kapott egy, a magyar nemességhez címzett buzdító röpirat elkészítésére. A magyarul és németül is megjelent nyomtatvány nemcsak az utolsó nemesi felkelés propagandájának egyik legfontosabb szövege, de fontos dokumentuma a napóleoni háborúk időszakát jellemző rendi politikai gondolkodásnak és Kisfaludy sajátos történelemszemléletének és politikai eszméinek is. Előadásomban azt kívánom bemutatni, hogy a röpiratnak a magyar nemesi nemzet hadtörténetéről alkotott terjedelmes elbeszélése hogyan épült fel és milyen forrásokból építkezett. A mű újraértelmezése nem csupán a korábbi kutatások sporadikus jellege miatt szükséges, de azért is, mert mint a részletes filológiai vizsgálat bebizonyította, e narratív történeti részek alapvetően kompilációs technikával készültek: Keresztury József udvari ágens 1790-ben megjelent, a magyar hadszervezet történetével foglalkozó latin nyelvű jogtörténeti munkájának fordításai.

A rendezvény regisztráció köteles, ezért az eseményt megelőzően kapják meg a csatlakozási Teams linket a regisztráltak.

Organized by

Busa Zsuzsanna