II. MILITARY SCIENCE AND MILITARY ART INTERNATIONAL CONFERENCE // II. HADTUDOMÁNY ÉS HADMŰVÉSZET NEMZETKÖZI KONFERENCIA / II. CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS MILITARES Y ARTE MILITAR

Please, find the Final Program and the Final Book of Abstracts at the following links:

Final Program: Link

Book of Abstracts: Link

CALL FOR ABSTRACT

The Doctorates’ Council of the University of Public Service (UPS) Budapest, Hungary organizes a hybrid (onsite and online) conference on

October 14, 2022 titled

II. MILITARY SCIENCE AND MILITARY ART INTERNATIONAL CONFERENCE

KONFERENCIA FELHÍVÁS

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzata hibrid (jelenléti és online) konferenciát szervez

2022. október 14-én

II. HADTUDOMÁNY ÉS HADMŰVÉSZET NEMZETKÖZI KONFERENCIA címmel

This event aims to provide a forum for scientific research carried out by Ph.D. students and researchers related to military science, especially military history and military art, and are welcome scientific research from the security and military engineering area. The conference is trilingual; presentations are expected in English, Hungarian, and Spanish. 

 • Central Topics:
 • - Military history
 • - Military art
 • - Security studies
 • - Military engineering

Please note: the number of participants is limited.

The conference will be organized onsite form in the Education Building in the Ludovika Campus (University of Public Service, Budapest). In exceptional cases, the conference organizing committee will allow the online form of participation, in case the presenter is in abroad - or studying in foreign university (this latter case there is no need of certification) - and send written certificate about the staying in abroad to the committee.

Important Dates:

 • June 03, 2022: Call for applications opens via online form (Ludevent: link) Important: Application period: from June 3 until September 25!
 • September 25, 2022: Deadline for submitting abstract
 • September 28, 2022: Notification of abstract acceptance
 • October 10, 2022: Conference program available
 • October 14, 2022: Book of abstracts available

October 14, 2022: Conference Day

 • 8:00 – 20:00 Onsite conference Education Building in the Ludovika Campus, Budapest-1083. Üllői street 82.
 • 18:00 – 20:00 Online Conference via MS Teams

Participants Information:

 • The working languages of the conference are English, Hungarian and Spanish.
 • Application: Please submit your application using the abstract sample: (word doc) it must include title, names of authors, affiliations, country.
 • The length of the abstract is between 150-200 words, should be written both in English and the presentation language, and include 5 keywords. Please note that, if your presentation language is Hungarian or Spanish, you must include two abstracts: one in English, and the other in Hungarian or Spanish, each abstract between 150-200 words
 • All accepted abstracts will be published in our online book of abstracts.
 • Presentations should not exceed 15 minutes and can be given in English, Hungarian or Spanish.
 • Registration fee: free registration, includes online participation at the conference, the program, the book of abstracts, and a certificate of presentation.

A rendezvény célja, hogy lehetőséget biztosítson a doktoranduszok és a kutatók kutatási eredményeinek bemutatására a hadtörténet és a hadművészet területén, de várjuk a biztonsági és a katonai műszaki tanulmányok területéről is az előadásokat angol, magyar és spanyol nyelven.

 • Főbb témakörök:
 • - Hadtörténet
 • - Hadművészet
 • - Biztonsági tanulmányok
 • - Katonai műszaki tanulmányok

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a konferenciára csak limitált számú előadót tudunk fogadni.

A konferencia megtartására jelenléti formában kerül sor, az Egyetem Ludovika Campus Oktatási Központjában. Kivételes esetekben a konferencia szervezőbizottsága engedélyezi az online előadás tartását, amennyiben az előadó külföldön tartózkodik (erről írásos igazolást küld), - vagy külföldi intézményben tanul (ez utóbbi esetben nem szükséges az igazolás). 

Fontosabb dátumok:

 • 2022. június 03: Jelentkezés kezdete a konferenciára online formában (Ludevent: link) Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezésre június 3 és szeptember 25 között van lehetőség
 • 2022. szeptember 25: Absztrakt beküldésének határideje
 • 2022. szeptember 28: Az absztrakt elfogadásának határideje
 • 2022. október 10: A konferencia programja elérhető
 • 2022. október 14: Absztrakt kötet letölthető

 2022. október 14: A konferencia napja

 • 8:00-18:00 Jelenléti konferencia. Helyszín: Ludovika Campus Oktatási Központ, Budapest-183., Üllői út 82.
 • 18:00-20:00 Online Konferencia MS TEAM értekezlet formájában

Előadóknak szóló információ:

Information in English: Link  / Información en español: Link / Információ magyarul: Link

!!!Publikációs Felhívás / Invitations to journal publication / Invitación a publicar en revista científica!!!

 • Publikációs Felhívás. Minden sikeres előadó a konferencia után meghívót kap folyóiratban való publikálásra. Nyelv: magyar vagy angol. (Peer-reviewed Journal). A publikációk beküldésének határideje: 2022. november 15. A folyóiratról: Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle ISSN (nyomtatott): 1789-5286, ISSN (online): 2559-8651 Link: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/neb/about
 • Invitations to journal publication following a successful presentation to the conference, you will receive an invitation to journal publication Language: English or Hungarian (Peer-reviewed Journal). Submission Deadline for Paper: November 15, 2022. About the Journal: Nation and Security – Security Policy Review ISSN (print): 1789-5286, ISSN (online): 2559-8651 Link: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/neb/about
 • Invitación a publicar en revista científica, después de una ponencia exitosa en la conferencia, recibirá una invitación a publicar en una revista científica, Idioma: inglés o húngaro. (Peer-reviewed Journal). Fecha límite de envío de las publicaciones: 15 de noviembre de 2022. Sobre la revista: Nation and Security – Security Policy Review ISSN (print): 1789-5286, ISSN (online): 2559-8651 Link: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/neb/about

NKE DÖK /DOC Web: https://dok.uni-nke.hu/  

 

Registration
Registration for this event is currently open.