A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az alapjogokra

Europe/Budapest
Oktatási Központ

Oktatási Központ

1083 Budapest, Üllői út 82.
Description

Az NKE Információs Társadalom Kutatóintézete, az Alkotmánybíróság, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által szervezett konferencia a mesterséges intelligencia egyre szélesebb körű alkalmazásának társadalmi hatását az alapjogok érvényesülése szempontjából járja körül.

Alapjogot érintő kérdések merülnek föl többek között a közigazgatásban, az egészségügyi, a pénzügyi vagy a munkaügyi szektorban, a szociális ellátórendszerben, a bűnüldözés terén vagy az online kommunikációban alkalmazott algoritmizált döntések kapcsán.

A konferencián mintegy 50 előadás járja körül a mesterséges intelligencia alkalmazásának alapjogi kérdéseit többek között a közigazgatásban, az egészségügyben, a pénzügyi vagy munkaügyi szektorban, a bűnüldözés terén és az online kommunikációban.

Az eseményre a jelentkezés lezárult, a nagy érdeklődésre való tekintettel több regisztrációt nem tudunk fogadni.

  • 8:15 AM
   Regisztráció
  • Plenáris előadások: I.
   • 1
    Megnyitó
    Speaker: Dr KOLTAY, András (rektor, Nemzeti Közszolgálat Egyetem)
   • 2
    Hogyan készül az Alkotmánybíróság az MI jelentette kihívásokra?
    Speaker: Dr SULYOK, Tamás (elnök, Alkotmánybíróság)
   • 3
    Algoritmusok és adatvédelem: Quo vadis?
    Speaker: Dr PÉTERFALVI, Attila (elnök, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
   • 4
    Digitális államkormányzás – a megfelelő állam koncepciója
    Speaker: Dr GÁL, András Levente (szakmai vezető, Digitális Jólét Program)
  • 10:15 AM
   Kávészünet
  • Plenáris előadások: II.
   • 5
    A mesterséges intelligencia versenyjogi vonatkozásai
    Speaker: Dr TÓTH, András (elnökhelyettes, Gazdasági Versenyhivatal, KRE ÁJK Infokommunikációs Jogi Tanszék vezetője)
   • 6
    A technológiai fejlődés hatása az állami szerepvállalásra
    Speaker: Dr MENYHÁRD, Attila (kutatóprofesszor, NKE ITKI, egyetemi tanár, ELTE ÁJK)
   • 7
    A jogbiztonság horizontális hatálya? Az algoritmusok szabályozásának furcsasága – és ami mögötte van
    Speaker: Dr TÖRÖK, Bernát (egyetemi docens, intézetvezető, NKE ITKI)
   • 8
    Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének könyvbemutatója

    Az európai adatvédelmi jogi kézikönyv magyar nyelvű kiadása

  • 12:00 PM
   Ebédszünet
  • Párhuzamos szekcióülések I.: 01. Gépi tanulás
   Convener: DELI, Gergely (egyetemi tanár, SZE DF ÁJK, főtanácsadó, Alkotmánybíróság)
   • 9
    Hogyan tanítsuk jogszerűen a mesterséges intelligenciánkat? Avagy: gépi tanulás, személyes adatok, GDPR
    Speaker: ESZTERI, Dániel (PhD főosztályvezető-helyettes, NAIH Engedélyezési és Incidensbejelentési Főosztály)
   • 10
    Elkerülhető, hogy a robotok diszkrimináljanak bennünket? Bepillantás a mesterséges intelligencia feketedobozába
    Speaker: VADÁSZ, Pál (PhD kutató, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet)
   • 11
    A mesterséges intelligencia problémáinak és jogi kihívásainak technológiai kezelési lehetőségeinek vizsgálata
    Speaker: Dr CSÁKI, Csaba (PhD egyetemi docens, BCE Informatika Intézet)
   • 12
    A mesterséges intelligencia Kínában – a Társadalmi Kredit Rendszerének (nem csak) információbiztonsági kihívásai
    Speaker: Dr KOLLÁR, Csaba (PhD oktató, NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola)
  • Párhuzamos szekcióülések I.: 02. Új technológiák – szabályozási kihívások
   Convener: Dr SZABÓ, Attila (kabinetfőnök, Alkotmánybíróság)
   • 13
    Szabályozni az ismeretlent – innovatív megoldások a felforgató technológiák alapjogokra gyakorolt hatásának jogalkotást megelőző vizsgálatára
    Speaker: Ms KARÁCSONY, Gergely (PhD egyetemi docens, általános és oktatási dékánhelyettes, SZE DF ÁJK)
   • 14
    Jogi garanciák az „érzelmes MI” visszaélésszerű alkalmazásával szemben
    Speaker: Dr PUSZTAHELYI, Réka (PhD egyetemi docens, Miskolci Egyetem ÁJK Polgári Jogi Tanszék)
   • 15
    A GDPR automatizált egyedi döntésre vonatkozó szabálya az önvezető autók jövőbeni elterjedése tükrében
    Speaker: Dr SZŐKE, Gergely László (PhD tanszékvezető, Pécsi Tudományegyetem ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék)
   • 16
    Az autonóm nem-emberi cselekvés jogi megítélésének egyes kérdései
    Speaker: Dr UDVARY, Sándor (PhD egyetemi docens, KRE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék)
   • 17
    Grál-lovag – rablólovag – hűséges katona
    Speaker: Dr KERTÉSZ, Gábor (PhD főiskolai tanár, IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola)
  • Párhuzamos szekcióülések I.: 03. MI és a kommunikáció
   Convener: NÁDORI, Péter (kutató, NKE ITKI)
   • 18
    Keresőmotorok működésének alapjogi vonatkozásai
    Speakers: Dr FRIVALDSZKY, Gáspár (LL.M. ügyvéd, adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász, információbiztonsági vezető auditor), Dr GRANYÁK, Lívia (LL.M adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász, PhD hallgató, ELTE ÁJK, Alkotmányjogi Tanszék)
   • 19
    „Deepfake”, szólásszabadság, demokrácia: a szabályozási kísérletek kihívásairól és korlátairól
    Speaker: Dr MÁRZ, Attila (Fellow-in-Residence, Harvard University E. J. Safra Center for Ethics)
   • 20
    A szerzői jog és a véleménynyilvánítás szabadságának ütközése az online algoritmikus szűrő mechanizmusok tükrében
    Speaker: Dr LÁBODY, Péter (kutató, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet, főosztályvezető, SZTNH)
   • 21
    A videomegosztóplatform-szolgáltatók által alkalmazott MI alapú tartalomszűrés szabályozási kérdései
    Speaker: Dr SORBÁN, Kinga (kutató, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet)
  • Párhuzamos szekcióülések I.: 04. MI a munka világában
   Convener: Dr RAB, Árpád (vezető kutató, NKE ITKI, egyetemi docens, BCE)
   • 22
    Kollektív alku egy algoritmussal? Az applikáción alapuló munkavégzés hatása a kollektív munkajogi alapjogokra
    Speaker: Dr KÁRTYÁS, Gábor (egyetemi adjunktus, PPKE JÁK Munkajogi Tanszék)
   • 23
    A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása a munkához és a szociális biztonsághoz való jogra
    Speakers: Dr MÁTÉ, Dávid Adrián (ügyvivő szakértő, Miskolci Egyetem, Jogi és Igazgatási Osztály), Dr MÉLYPATAKI, Gábor (egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem Agrár- és Munkajogi Intézeti Tanszék, Civilisztikai Tudományok Intézete), Dr RÁCZ, Zoltán (egyetemi docens, Miskolci Egyetem Agrár- és Munkajogi Intézeti Tanszék, Civilisztikai Tudományok Intézete)
   • 24
    A mesterséges intelligencia és a munkáltatói hatalom találkozása
    Speaker: RÁCZ, Ildikó (PhD hallgató, KRE ÁJK)
  • Párhuzamos szekcióülések I.: 05. MI a jogalkalmazásban I.
   Convener: Dr ZŐDI, Zsolt (tudományos főmunkatárs, NKE ITKI)
   • 25
    Informatika és internet a bírósági eljárásokban
    Speaker: Dr KÉKEDY, Szabolcs (főosztályvezető, Országos Bírósági Hivatal Elektronikus Eljárások Főosztálya)
   • 26
    Szoftverbíró? Robotügyfél? – A tisztességes eljáráshoz való jog és a mesterséges intelligencia
    Speaker: Dr CHRONOWSKI, Nóra (egyetemi tanár, NKE Rendészettudományi Kar Közjogi és Rendészeti Jogi Tanszék)
   • 27
    Algoritmikus döntéshozatal a büntető igazságszolgáltatásban
    Speaker: Dr KARSAI, Krisztina (DSc intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem ÁJK Bűnügyi Tudományok Intézete)
   • 28
    A mesterséges intelligencia közigazgatási hatósági eljárásban való alkalmazhatósága a tisztességes eljáráshoz való jog tükrében
    Speaker: Dr HOHMANN, Balázs (tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék – Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport)
  • Párhuzamos szekcióülések I.: 06. Big Data-adatkezelés
   Convener: Dr BENDIK, Tamás (elnöki főtanácsadó, NAIH)
   • 29
    A gép forog, az alkotó pihen, avagy a mesterséges intelligencia hatása a személyes adatok védelméhez való jogra
    Speaker: NECZ, Dániel (ügyvéd, CMS Budapest ügyvédi iroda, infokommunikációs szakjogász, adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász, PhD hallgató, PPKE JÁK)
   • 30
    A mesterséges intelligencia és a digitális adatkezelések hatásai a magánszférára, a személyes adatok védelméhez való jogra, illetve GDPR szerepe napjainkban, alapjogvédelmi szempontból
    Speaker: Dr TÓÁSÓ, Bálint (irodavezető ügyvéd, KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda)
   • 31
    A mesterséges intelligencia adatvédelmi vonatkozásai
    Speaker: Dr STEFÁN, Ibolya (PhD hallgató, Miskolci Egyetem ÁJK Polgári Jogi Tanszék)
   • 32
    A nagy adathalmazokkal dolgozó döntéshozatali rendszerek, illetve az adatok kezelésének egyes etikai és alapjogvédelmi kérdései
    Speaker: Dr PÜNKÖSTY, András (PhD tudományos munkatárs, NKE ITKI, egyetemi adjunktus, PPKE JÁK)
   • 33
    A GDPR és a háztartási robotok
    Speaker: Dr VÁRKONYI, Gizem Gültekin (Assistant Coordinator, PhD Fellow, LLM in European Public Law University of Szeged, Faculty of Law and Political Sciences)
  • 3:00 PM
   Kávészünet
  • Párhuzamos szekcióülések II.: 07. Cégek, fogyasztók, compliance
   Convener: Dr ESZTERI , Dániel (főosztályvezető-helyettes, NAIH)
   • 34
    Csődöt mondó csodafegyver? A beépített adatvédelem csak tetézi a bajt
    Speakers: DELI, Gergely (egyetemi tanár, SZE DF ÁJK), KOCSIS, Réka (joghallgató, SZE DF ÁJK), MUHARI, Nóra (joghallgató, ELTE ÁJK)
   • 35
    „Rejtett” adatgyűjtés kontra információs önrendelkezés: a sütik alkalmazásának esetjoga és jövőbeli szabályozás irányai
    Speaker: Dr OSZTOPÁNI, Krisztián (ügyvéd, SBGK Ügyvédi Iroda)
   • 36
    Az arcfelismerő technológiák hatása az alapjogokra
    Speaker: Dr DOMOKOS, Márton (ügyvéd, szenior tanácsadó, CMS Budapest ügyvédi iroda)
   • 37
    Az MI előfutára, a digitalizáció fontos adatvédelmi kérdései a bankszektort érintően
    Speaker: Dr DUNÁR, Ildikó (adatvédelmi tisztviselő, Raiffeisen Bank Zrt. Jogi Főosztály)
  • Párhuzamos szekcióülések II.: 08. Szabadság és biztonság
   Convener: Dr TÖRÖK, Bernát (egyetemi docens, intézetvezető, NKE ITKI)
   • 38
    Az arcfelismerési technológia rendészeti célú alkalmazása az EU-ban: alapjogi vonatkozások
    Speaker: Dr MOLNÁR, Tamás (PhD jogi kutató, Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, vendégoktató, BCE Nemzetközi Tanulmányok Intézet)
   • 39
    A mesterséges intelligencia a biztonság és a szabadság szempontjai között
    Speaker: Dr SABJANICS, István (doktorjelölt, PPKE JÁK, munkatárs, IdomSoft Zrt.)
   • 40
    Az arcfelismerő rendszerek nemzetbiztonsági célú alkalmazásának garanciális kérdései és az információs önrendelkezéshez való jog érvényre juttatása a hazai nemzetbiztonsági szabályozás tükrében
    Speaker: REMPORT, Ádám (jogi munkatárs, Magánszféraprojekt, Társaság a Szabadságjogokért)
   • 41
    Arcfelismerő rendszerek alkalmazásának hatása az alapjogokra
    Speaker: Dr PÓK, László (adatbiztonsági és adatvédelmi jogi szakjogász)
  • Párhuzamos szekcióülések II.: 09. Életünk és egészségünk
   Convener: Dr RAB, Árpád (vezető kutató, NKE ITKI, egyetemi docens, BCE)
   • 42
    Autonóm fegyverrendszerek alkalmazása és az alapjogok, különös tekintettel az élethez való jogra
    Speaker: Dr LATTMANN, Tamás (PhD egyetemi docens, University of New York in Prague)
   • 43
    Az önvezető járművek és az életek közötti választás problémája
    Speaker: PŐDÖR, Lea (egyetemi tanársegéd, SZE DF ÁJK Jogelméleti Tanszék)
   • 44
    A digitalizáció lehetőségei az egészségügyben – figyelemmel a kockázatokra is
    Speaker: SZÉCSÉNYI-NAGY, Balázs (PhD hallgató, Semmelweis Egyetem)
   • 45
    Az egészségügyi adatok iránti éhség okozta morális és jogi erózió Magyarországon
    Speaker: ALEXIN, Zoltán (PhD Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Szoftverfejlesztés Tanszék)
  • Párhuzamos szekcióülések II.: 10. MI a jogalkalmazásban II.
   Convener: Dr ZŐDI, Zsolt (tudományos főmunkatárs, NKE ITKI)
   • 46
    A mesterséges intelligencia jogalkalmazási területen való hasznosíthatóságának alapjogi kérdései
    Speaker: Dr SIMONNÉ DR. GOMBOS, Katalin (habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, NKE ÁNTK Európai Köz-és Magánjogi Tanszék)
   • 47
    Mesterséges intelligencia az államigazgatásban
    Speakers: Dr CZÉKMANN, Zsolt (intézeti tanszékvezető, egyetemi docens, Miskolci Egyetem ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék), Dr RITÓ, Evelin (jogi szakreferens, PhD hallgató)
   • 48
    A Mesterséges Intelligencia alkalmazásának alapjogi hatásai a közigazgatási hatósági eljárásban
    Speaker: Dr JENEY, Andrea
   • 49
    Mesterséges intelligencia a bírósági eljárásokban – hogyan (nem) sérül a tisztességes eljáráshoz való jog?
    Speakers: Dr GYURANECZ, Franciska (LLM hallgató, Pécsi Tudományegyetem ÁJK), Dr KRAUSZ, Bernadett (PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem ÁJK), Dr PAPP, Dorottya (PhD hallgató, ELTE ÁJK)
  • Párhuzamos szekcióülések II.: 11. Robotok jogai?
   Convener: Dr SZABÓ, Attila (kabinetfőnök, Alkotmánybíróság)
   • 50
    Szavazzanak-e a robotok?
    Speaker: PINTÉR, Melinda (tanársegéd, PPKE BTK Nemzetközi és Politikatudományi Intézet)
   • 51
    Piaci rés, vagy beláthatatlan kockázat? Vannak-e alapjogai a mesterséges intelligenciáknak?
    Speaker: Dr SZENTGÁLI-TÓTH, Boldizsár (segédmunkatárs, MTA Jogtudományi Intézet, ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék)
   • 52
    Alapjog-e a jogosítvány, avagy vezethet-e együtt a mesterséges intelligencia és az ember?
    Speaker: Dr BÁLDY, Péter (igazgatóhelyettes, ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézet)
   • 53
    Robotjog vagy emberjog?
    Speaker: Dr KLEIN, Tamás (egyetemi adjunktus, KRE ÁJK Infokommunikációs Jogi Tanszék)
   • 54
    Felelősség az adatalapú döntésért – a jelen technológiai fejlettsége alapján
    Speaker: Dr NAGY, Zoltán András (oktató, NKE Rendészettudományi Kar Bűnügyi – Gazdaságvédelmi – Kiberbűnözés Elleni Tanszék)