Europe/Budapest
Online (MsTeams)

Online (MsTeams)

Description

Az adatok szerepe az utóbbi időben hihetetlen mértékben felértékelődött. A gépi tanuláson alapuló mesterséges intelligenciák mind „adatéhesek” és nem mindegy, hogy milyen mennyiségben, milyen minőségben és miféle adatok állnak rendelkezésre. Az EU felismerte ezt, és 2020-ban elfogadta az európai adatstratégát, amely az adatok áramlásának megkönnyítését, egy közös európai adattér kialakítását tűzte ki célul. A dokumentum helyesen ismeri fel, hogy egy jól működő európai adatpolitika, amely elősegíti az adatokhoz való hozzáférést az élet szinte minden területén hatalmas előnyökkel járhat – az egészségügytől és az oktatástól kezdve a mezőgazdaságig és a közigazgatásig.

A stratégia megvalósítása azonban korántsem lesz egyszerű. Egyfelől bármennyire is igyekeznek a vonatkozó dokumentumok a problémát kisebbíteni, a személyes adatok európai rendszere („a GDPR”) nem erre az „adat, mint erőforrás” filozófiára hangolt. A személyes adatvédelem európai szabályai teljesen más paradigma mentén születtek, mint az új adatpolitika dokumentumai.  Másfelől Európa elaludt, és hagyta, hogy a nagy amerikai és kínai platformok az európai polgárok személyes adatait begyűjtsék és tárolják. Ezek a nagy platformok alighanem többet tudnak az európai emberekről, mint a saját kormányzataik. Végül harmadszor az európai magánjog még csak most próbálja elméletileg megragadni és kezelni a leegyszerűsítve adattulajdonlásnak nevezett kérdéskört: azt hogy hogyan lehet az adatok feletti jogosultságokat úgy erősíteni, hogy eközben a másik két szempont: a személyes adatok védelme és a szabad adatáramlás is érvényesüljön: egyelőre azonban még csak a vitáknál tartunk. 

A három szál, - személyes adatok védelme, a szabad adatáramlás az adatgazdaságban és a magánjog adatokkal kapcsolatos szabályai – képezik a workshop három témáját. 

 

Program:

 

14.00 - 14.05 Köszöntő Török Bernát igazgató (NKE Eötvös József Kutatóközpont)

 

14.05 - 14.30 Adatgazdaság v adatvédelem: feloldatatlan konflikus vagy békés együttélés? 

Prezentációk:

Bojnár Katinka kutató (NKE)

Szabó Endre Győző elnökhelyettes (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)

Ződi Zsolt tudományos főmunkatárs (NKE EJKK Információs Társadalom Kutatóintézet)

 

14.30 - 14.50 Hozzászólások, vita

 

14.50 - 15.00 Szünet

 

15.00 - 15.30 Az európai adatjog pillérei és logikája - Open Data Directive, Data Governance Act, Data Act

Prezentációk:

Pünkösty András tudományos munkatárs (EJKK Információs Társadalom Kutatóintézet)

Szőke Gergely László docens (PTE ÁJK)

Hohmann Balázs adjunktus (PTE ÁJK)

 

15.30 - 15.50 Hozzászólások, vita

 

15.50 - 16.00 Szünet

 

16.00 - 16.30 Az adat a magánjogban - adattulajdon? 

Prezentációk:

Menyhárd Attila kutatóprofesszor (NKE EJKK Információs Társadalom Kutatóintézet)

Gyekiczky András ny. bíró, ny. főiskolai tanár

Darázs Lénárd egyetemi tanár (ELTE ÁJK) 

 

16.30 - 16.50 Hozzászólások, vita

 

16.50 Zárszó, összefoglalás

Ződi Zsolt tudományos főmunkatárs (NKE EJKK Információs Társadalom Kutatóintézet)

 

Organized by

Ződi Zsolt

Információs Társadalom Kutatóintézet