February 27, 2020
Oktatási Központ
Europe/Budapest timezone

Session

Párhuzamos szekcióülések I.

Feb 27, 2020, 1:00 PM
Oktatási Központ

Oktatási Központ

1083 Budapest, Üllői út 82.

Conveners

Párhuzamos szekcióülések I.: 06. Big Data-adatkezelés

  • Tamás Bendik (elnöki főtanácsadó, NAIH)

Párhuzamos szekcióülések I.: 02. Új technológiák – szabályozási kihívások

  • Attila Szabó (kabinetfőnök, Alkotmánybíróság)

Párhuzamos szekcióülések I.: 01. Gépi tanulás

  • Gergely Deli (egyetemi tanár, SZE DF ÁJK, főtanácsadó, Alkotmánybíróság)

Párhuzamos szekcióülések I.: 03. MI és a kommunikáció

  • Péter Nádori (kutató, NKE ITKI)

Párhuzamos szekcióülések I.: 05. MI a jogalkalmazásban I.

  • Zsolt Ződi (tudományos főmunkatárs, NKE ITKI)

Párhuzamos szekcióülések I.: 04. MI a munka világában

  • Árpád Rab (vezető kutató, NKE ITKI, egyetemi docens, BCE)

Presentation materials

There are no materials yet.
NECZ, Dániel (ügyvéd, CMS Budapest ügyvédi iroda, infokommunikációs szakjogász, adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász, PhD hallgató, PPKE JÁK)
2/27/20, 1:00 PM
ESZTERI, Dániel (PhD főosztályvezető-helyettes, NAIH Engedélyezési és Incidensbejelentési Főosztály)
2/27/20, 1:00 PM
Dr KÉKEDY, Szabolcs (főosztályvezető, Országos Bírósági Hivatal Elektronikus Eljárások Főosztálya)
2/27/20, 1:00 PM
Dr FRIVALDSZKY, Gáspár (LL.M. ügyvéd, adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász, információbiztonsági vezető auditor), Dr GRANYÁK, Lívia (LL.M adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász, PhD hallgató, ELTE ÁJK, Alkotmányjogi Tanszék)
2/27/20, 1:00 PM
Dr KÁRTYÁS, Gábor (egyetemi adjunktus, PPKE JÁK Munkajogi Tanszék)
2/27/20, 1:00 PM
Ms KARÁCSONY, Gergely (PhD egyetemi docens, általános és oktatási dékánhelyettes, SZE DF ÁJK)
2/27/20, 1:00 PM
Dr PUSZTAHELYI, Réka (PhD egyetemi docens, Miskolci Egyetem ÁJK Polgári Jogi Tanszék)
2/27/20, 1:25 PM
Dr MÁTÉ, Dávid Adrián (ügyvivő szakértő, Miskolci Egyetem, Jogi és Igazgatási Osztály), Dr MÉLYPATAKI, Gábor (egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem Agrár- és Munkajogi Intézeti Tanszék, Civilisztikai Tudományok Intézete), Dr RÁCZ, Zoltán (egyetemi docens, Miskolci Egyetem Agrár- és Munkajogi Intézeti Tanszék, Civilisztikai Tudományok Intézete)
2/27/20, 1:30 PM
VADÁSZ, Pál (PhD kutató, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet)
2/27/20, 1:30 PM
Dr CHRONOWSKI, Nóra (egyetemi tanár, NKE Rendészettudományi Kar Közjogi és Rendészeti Jogi Tanszék)
2/27/20, 1:30 PM
Dr MÁRZ, Attila (Fellow-in-Residence, Harvard University E. J. Safra Center for Ethics)
2/27/20, 1:30 PM
Dr SZŐKE, Gergely László (PhD tanszékvezető, Pécsi Tudományegyetem ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék)
2/27/20, 1:50 PM
Dr STEFÁN, Ibolya (PhD hallgató, Miskolci Egyetem ÁJK Polgári Jogi Tanszék)
2/27/20, 1:50 PM
Dr CSÁKI, Csaba (PhD egyetemi docens, BCE Informatika Intézet)
2/27/20, 2:00 PM
RÁCZ, Ildikó (PhD hallgató, KRE ÁJK)
2/27/20, 2:00 PM
Dr LÁBODY, Péter (kutató, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet, főosztályvezető, SZTNH)
2/27/20, 2:00 PM
Dr KARSAI, Krisztina (DSc intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem ÁJK Bűnügyi Tudományok Intézete)
2/27/20, 2:00 PM
Dr PÜNKÖSTY, András (PhD tudományos munkatárs, NKE ITKI, egyetemi adjunktus, PPKE JÁK)
2/27/20, 2:15 PM
Dr UDVARY, Sándor (PhD egyetemi docens, KRE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék)
2/27/20, 2:15 PM
Dr KOLLÁR, Csaba (PhD oktató, NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola)
2/27/20, 2:30 PM
Dr HOHMANN, Balázs (tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék – Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport)
2/27/20, 2:30 PM
Dr SORBÁN, Kinga (kutató, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet)
2/27/20, 2:30 PM
Dr VÁRKONYI, Gizem Gültekin (Assistant Coordinator, PhD Fellow, LLM in European Public Law University of Szeged, Faculty of Law and Political Sciences)
2/27/20, 2:40 PM
Dr KERTÉSZ, Gábor (PhD főiskolai tanár, IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola)
2/27/20, 2:40 PM
Building timetable...