February 27, 2020
Oktatási Központ
Europe/Budapest timezone

Contribution List

54 / 54
Dr KOLTAY, András (rektor, Nemzeti Közszolgálat Egyetem)
2/27/20, 9:00 AM
Dr SULYOK, Tamás (elnök, Alkotmánybíróság)
2/27/20, 9:15 AM
Dr PÉTERFALVI, Attila (elnök, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
2/27/20, 9:35 AM
Dr GÁL, András Levente (szakmai vezető, Digitális Jólét Program)
2/27/20, 9:55 AM
Dr TÓTH, András (elnökhelyettes, Gazdasági Versenyhivatal, KRE ÁJK Infokommunikációs Jogi Tanszék vezetője)
2/27/20, 10:35 AM
Dr MENYHÁRD, Attila (kutatóprofesszor, NKE ITKI, egyetemi tanár, ELTE ÁJK)
2/27/20, 10:55 AM
NECZ, Dániel (ügyvéd, CMS Budapest ügyvédi iroda, infokommunikációs szakjogász, adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász, PhD hallgató, PPKE JÁK)
2/27/20, 1:00 PM
ESZTERI, Dániel (PhD főosztályvezető-helyettes, NAIH Engedélyezési és Incidensbejelentési Főosztály)
2/27/20, 1:00 PM
Dr KÉKEDY, Szabolcs (főosztályvezető, Országos Bírósági Hivatal Elektronikus Eljárások Főosztálya)
2/27/20, 1:00 PM
Dr FRIVALDSZKY, Gáspár (LL.M. ügyvéd, adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász, információbiztonsági vezető auditor), Dr GRANYÁK, Lívia (LL.M adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász, PhD hallgató, ELTE ÁJK, Alkotmányjogi Tanszék)
2/27/20, 1:00 PM
Dr PUSZTAHELYI, Réka (PhD egyetemi docens, Miskolci Egyetem ÁJK Polgári Jogi Tanszék)
2/27/20, 1:25 PM
Dr MÁTÉ, Dávid Adrián (ügyvivő szakértő, Miskolci Egyetem, Jogi és Igazgatási Osztály), Dr MÉLYPATAKI, Gábor (egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem Agrár- és Munkajogi Intézeti Tanszék, Civilisztikai Tudományok Intézete), Dr RÁCZ, Zoltán (egyetemi docens, Miskolci Egyetem Agrár- és Munkajogi Intézeti Tanszék, Civilisztikai Tudományok Intézete)
2/27/20, 1:30 PM
Dr CHRONOWSKI, Nóra (egyetemi tanár, NKE Rendészettudományi Kar Közjogi és Rendészeti Jogi Tanszék)
2/27/20, 1:30 PM
Dr MÁRZ, Attila (Fellow-in-Residence, Harvard University E. J. Safra Center for Ethics)
2/27/20, 1:30 PM
Dr SZŐKE, Gergely László (PhD tanszékvezető, Pécsi Tudományegyetem ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék)
2/27/20, 1:50 PM
Dr STEFÁN, Ibolya (PhD hallgató, Miskolci Egyetem ÁJK Polgári Jogi Tanszék)
2/27/20, 1:50 PM
Dr LÁBODY, Péter (kutató, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet, főosztályvezető, SZTNH)
2/27/20, 2:00 PM
Dr KARSAI, Krisztina (DSc intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem ÁJK Bűnügyi Tudományok Intézete)
2/27/20, 2:00 PM
Dr UDVARY, Sándor (PhD egyetemi docens, KRE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék)
2/27/20, 2:15 PM
Dr HOHMANN, Balázs (tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék – Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport)
2/27/20, 2:30 PM
Dr VÁRKONYI, Gizem Gültekin (Assistant Coordinator, PhD Fellow, LLM in European Public Law University of Szeged, Faculty of Law and Political Sciences)
2/27/20, 2:40 PM
Dr KERTÉSZ, Gábor (PhD főiskolai tanár, IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola)
2/27/20, 2:40 PM
Dr SIMONNÉ DR. GOMBOS, Katalin (habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, NKE ÁNTK Európai Köz-és Magánjogi Tanszék)
2/27/20, 3:30 PM
Dr LATTMANN, Tamás (PhD egyetemi docens, University of New York in Prague)
2/27/20, 3:30 PM
Dr MOLNÁR, Tamás (PhD jogi kutató, Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, vendégoktató, BCE Nemzetközi Tanulmányok Intézet)
2/27/20, 3:30 PM
DELI, Gergely (egyetemi tanár, SZE DF ÁJK), KOCSIS, Réka (joghallgató, SZE DF ÁJK), MUHARI, Nóra (joghallgató, ELTE ÁJK)
2/27/20, 3:30 PM
PINTÉR, Melinda (tanársegéd, PPKE BTK Nemzetközi és Politikatudományi Intézet)
2/27/20, 3:30 PM
Dr SZENTGÁLI-TÓTH, Boldizsár (segédmunkatárs, MTA Jogtudományi Intézet, ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék)
2/27/20, 3:55 PM
Dr SABJANICS, István (doktorjelölt, PPKE JÁK, munkatárs, IdomSoft Zrt.)
2/27/20, 4:00 PM
PŐDÖR, Lea (egyetemi tanársegéd, SZE DF ÁJK Jogelméleti Tanszék)
2/27/20, 4:00 PM
Dr CZÉKMANN, Zsolt (intézeti tanszékvezető, egyetemi docens, Miskolci Egyetem ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék), Dr RITÓ, Evelin (jogi szakreferens, PhD hallgató)
2/27/20, 4:00 PM
Dr BÁLDY, Péter (igazgatóhelyettes, ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézet)
2/27/20, 4:20 PM
Dr DOMOKOS, Márton (ügyvéd, szenior tanácsadó, CMS Budapest ügyvédi iroda)
2/27/20, 4:30 PM
Dr KLEIN, Tamás (egyetemi adjunktus, KRE ÁJK Infokommunikációs Jogi Tanszék)
2/27/20, 4:45 PM
Dr PÓK, László (adatbiztonsági és adatvédelmi jogi szakjogász)
2/27/20, 5:00 PM
ALEXIN, Zoltán (PhD Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Szoftverfejlesztés Tanszék)
2/27/20, 5:00 PM
Dr DUNÁR, Ildikó (adatvédelmi tisztviselő, Raiffeisen Bank Zrt. Jogi Főosztály)
2/27/20, 5:00 PM
Dr GYURANECZ, Franciska (LLM hallgató, Pécsi Tudományegyetem ÁJK), Dr KRAUSZ, Bernadett (PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem ÁJK), Dr PAPP, Dorottya (PhD hallgató, ELTE ÁJK)
2/27/20, 5:00 PM
Dr NAGY, Zoltán András (oktató, NKE Rendészettudományi Kar Bűnügyi – Gazdaságvédelmi – Kiberbűnözés Elleni Tanszék)
2/27/20, 5:10 PM