November 22, 2019
Oktatási Központ
Europe/Budapest timezone

Scientific Program

A HAZA SZOLGÁLATÁBAN KONFERENCIA
IN SERVICE OF THE NATION CONFERENCE

Budapest, 2019. november 22.

Fontos tudnivalók
Helyszín:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület 1083 Budapest, Üllői út 82.
Előadás menete:
A prezentációját kérjük, hogy 15 percben ismertesse. Ezt 5 perces vita követi, így minden előadásra összesen 20 perc jut.

Important information
Venue:
National University of Public Service, Educational Building 1083 Budapest, Üllői út 82.
About the presentations:
Please, present your topic in 15 minutes. After each presentation there will 5 minutes for Q&A, thus everyone has 20 minutes/presentation.

Program

08.30-09.00 Regisztráció, fogadás
Helyszín: Oktatási Épület, Aula előtere

09.00-09.30 Megnyitó
Helyszín: Oktatási Épület, Aula
Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy, Tudományos rektorhelyettes
Pató Viktória Lilla, NKE DÖK elnök

09.30-12.30 I. Panel
Helyszín: Oktatási Épület termei

12.30-13.30 Szendvicsebéd
Helyszín: Aula

13.30-15.30 II. Panel
Helyszín: Oktatási Épület termei

15.30-15.45 Kávészünet
Helyszín: Aula

15.45-18.00 III. Panel
Helyszín: Oktatási Épület termei

Program

08.30-09.00 Registration and Welcome reception
Venue: Educational Building. Hall

09.00-09.30 Opening ceremony
Venue: Educational Building, Hall
Prof. Dr. József Padányi Vice-rector for Science
Viktória Lilla Pató, President, NUPS DOC’s

09.30-12.30 I. Section
Venue: Educational Building

12.30-13.30 Lunch
Venue: Educational Building, Hall

13.30-15.30 II. Section
Venue: Educational Building

15.30-15.45 Coffee break
Venue: Educational Building, Hall

15.45-18.00 III. Section
Venue: Educational Building

Szekcióbeosztás // Sections

Biztonságpolitika és Hadtudományok

I/A. Panel
Helyszín: O-412.
Szekcióvezető:
Dr. habil. Kis-Benedek József c. egyetemi tanár

09:30-09:50 Thomazy Gabriella:
A Latin-Amerikai migráció Chilében

09:50-10:10 Korom Mária:
A migrációs válság egészségügyi vonatkozásai Szerbiában

10:10-10:30 Takács Lili:
A nukleáris taktikai fegyverek olaszországi állomásoztatásának aktuális kérdései

10:30-10:50 Füzesi Kitti:
Brazília nukleáris politikája Luiz Inácio Lula da Silva elnöksége alatt

10:50-11:10 Szatai Zsolt József:
Állatokkal támogatott robbanószerkezet felderítés

11:10-11:30 Beke József:
A berni Magyar Nagykövetség elleni támadás. 1958. augusztus 16.
11:30-11:50 Varga Imre:
A magyar királyi honvédség kézitusa kiképzésének változásai 1868-tól a 1939-ig és relevanciái korunkban

11:50-12:10 Sári Szabolcs:
Pályakezdő tisztek

I/B. Panel
Helyszín: O-405.
Szekcióvezető:
Prof. Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár

09:30-09:50 Csehi Gábor:
A tömeges sérültellátásra vonatkozó NATO elvárások

09:50-10:10 Dr. Harangozó Dániel:
Történelmi adósság? (Észak-) Macedónia NATO-tagsága

10:10-10:30 Szászi Ivett:
Recipiensből donor: Magyarország nemzetközi fejlesztési tevékenysége

10:30-10:50 Speck Gyula:
"Germany first" - Az AfD kül- és biztonságpolitikai programja

10:50-11:10 Bereczky Nikolett:
Deepfake: valóság vagy illúzió?
11:10-11:30 Kozma Klementina:
NATO szakaszos előretolt jelenlét

11:30-11:50 Novák-Varró Virág
Az ellenálló képesség szerepe a konfliktustranszformációban

12:30-13:30 Ebéd

II. Panel
Helyszín: O-412.
Szekcióvezetők:
Dr. habil. Remek Éva egyetemi docens,
Dr. Tálas Péter Stratégiai Védelmi Kutatóintézet, központvezető

13:30-13:50 Szilágyi-Kiss Hajnalka:
A közel-keleti vallási különbségek biztonsági kihívásai Irakban

13:50-14:10 Markovics Milán Mór:
A Srí lankai biztonságot veszélyeztető tényezők és a buddhizmus kapcsolatának vizsgálata

14:10-14:30 Kovács Márk:
Az ETA

14:30-14:50 Rémai Dániel:
"#Hadsereg" - Haderőszervezés a közösségi média segítségével

14:50-15:10 Duruczné Téglás Dóra:
A Magyar Honvédség kríziskommunikációs feladatai

14:50-15:10 Kliszek Noémi:
Kritikus infrastruktúra védelem: a keresztény szent helyek védelme

15:30-15:45 Kávészünet

III. Panel
Helyszín: O-412
Szekcióvezetők:
Dr. Tálas Péter Stratégiai Védelmi Kutatóintézet, központvezető,
Bartók András egyetemi tanársegéd

15:45-16:05 Balog Péter:
Térképtől a geoinformációig

16:05-16:25 Glofák Péter:
Az olajár befolyásolásának szerepe a geopolitikai küzdelmekben

16:25-16:45 Török Virág:
Magyarország földgázellátás-biztonságának gyakorlati kérdései

16:45-17:05 Hegedüs Norbert:
Önkéntes területvédelmi tartalékosok a haza szolgálatában

17:05-17:25 Málnássy András:
Az új típusú terrorizmus megjelenése Törökországban

17:25-17:45 Málnássy András:
Geopolitikai gondolkodás Törökországban

17:45-18:05 Lengyel Ádám:
Doktrína végveszélyben? – A harci kutatás-mentés doktrínájának változása 1986 és 1996 között

Gazdaság- és szervezéstudományok & Közigazgatás- és jogtudomány

I. Panel
Helyszín: O-409.
Szekcióvezetők:
Dr. Hauber György adjunktus,
Dr. Szekeres Bernadett főiskolai docens

09:30-09:50 Dr. Cseh Balázs:
Kihívások és válaszok a magyar népegészségügy fenntarthatóságában – a magyar kórházak vagyonkezelésének és eladósodottságának hatásai

09:50-10:10 Kis Katalin:
A Kelet-afrikai Közösség kereskedelmének szerkezete - együttműködési lehetőségek

10:10-10:30 Szabó Zoltán Tamás:
Magyarország történelmi betagolódása a kétpólusú Európa gazdasági-hatalmi erőterébe

10:30-10:50 dr. Teleki Bálint:
Az Európai Bankunió egységes szanálási mechanizmusa

10:50-11:10 Erdei-Derschner Katalin:
Eredményesség, gazdaságosság és hatékonyság a közigazgatásban

11:10-11:30 dr. Lehoczki Zóra Zsófia:
A közvagyoni jelleg megítélése a hűtlen kezelés bűncselekményének elbírálása során

11:30-11:50 Szakos Judit:
Az NKFIH által koordinált hazai start-up inkubátor projektek elemzése 2017-2019

12:30-13:30 Ebéd

II. Panel
Helyszín: O-409.
Szekcióvezető:
Dr. Szegedi László adjunktus

13:30-13:50 Weninger Sándor:
Magyar nagy- és középvárosok településarculati perspektívái 2019-ben

13:50-14:10 Polgár Zoltán:
A társasházak adatvédelmi kérdései

14:10-14:30 dr. Dornfeld László:
Az e-bizonyítékgyűjtésre vonatkozó új uniós javaslat

14:30-14:50 Baranyi Emese Zsuzsanna:
Az albániai muszlimok története és az iszlám házassági joghoz való viszonyuk a nemzeti identitásuk tükrében

14:50-15:10 Dr. Amberg Erzsébet:
Büntetőjog mint ultima ratio a büntetőbírói gyakorlatban

15:30-15:45 Kávészünet

III. Panel
Helyszín: O-409.
Szekcióvezető:
Dr. Pongrácz Alex adjunktus

15:45-16:05 Dr. Varga Márk:
A klasszikus jogállam és a posztmodern jogállam – A globalizáció hatásai a magyar jogrendszerre

16:05-16:25 Varga-Kocsicska Aleksandra:
A nemzeti és európai identitás alakulás a jugoszláv utódállamokban

16:25-16:45 Héregi Erika:
A katonai igazgatás feladatrendszere a Magyar Honvédség különleges jogrendi személyi kiegészítésének vonatkozásában

16:45-17:05 Dr. Mirczik Ádám:
Fegyveres szervek saját hatáskörű beszerzési eljárásának büntetőjogi vetülete

Graduális szekció

I. Panel
Helyszín: O-415.
Szekcióvezető:
Dr. Tóth András százados, adjunktus

09:30-09:50 Tyetyák Áron:
Jövőnk háborúi: Kiberhadviselés

09:50-10:10 Baglyos Sándor:
A 21-ik század fegyvere

10:10-10:30 Dub Máté:
A kiberbiztonság leggyengébb láncszemei

10:30-10:50 Bokodi László:
Az Oroszországi Föderáció és az Amerikai Egyesült Államok kiberstratégiája

10:50-11:10 Jáger Áron:
A kis- és középvállalkozások fenyegetettsége a kibertérben

11:10-11:30 Hankó Viktória:
A mesterséges intelligenciáról alkotott vélemények alakulása a Mesterséges Intelligencia Koalíció megalakulása óta

11:30-11:50 Miklós Martin:
Távoli Reverse TCP Payload használata nyílt forrású eszközök segítségével

11:50-12:10 Szabó Fruzsina:
Hogyan védjük meg gyermekeinket, miközben felnőttként is bármikor áldozatokká válhatunk?

11:50-12:10 Kiss Adrienn:
CYBERBULLYING - Az online bántalmazások vizsgálata Amerikában kitekintéssel a hazai felfogásra

12:30-13:30 Ebéd

II. Panel
Helyszín: O-415.
Szekcióvezető:
Dr. Ördögh Tibor adjunktus

13:30-13:50 Érsek Kitti:
Erősebb ENSZ, jobb világ?

13:50-14:10 Juhász Enikő:
"Háborús gyerekek" - A spanyol polgárháború alatt külföldre menekült gyermekek

14:10-14:30 Sivák Veronika:
A Haynau-féle közigazgatás az 1849-50. évi Magyarországon különös tekintettel a besúgóhálózat működésére

14:30-14:50 Barcza-Tóth Tímea:
A magyar katonai felderítés szerepe Magyarország NATO-csatlakozásában délszláv háborúk időszakában

14:50-15:10 Barnucz Nóra:
Pedagógusok számítógépes ismeretei és internetezési szokásai

14:50-15:10 Urbanovics Anna:
Nemzetközi kutatói kiválóság többdimenziós elemzése – az ERC pályázatok

15:30-15:45 Kávészünet

III. Panel
Helyszín: O-415.
Szekcióvezető:
Ürmösné Dr. Simon Gabriella adjunktus

15:45-16:05 Nagy Milán:
Pártfinanszírozás a Német Szövetségi Köztársaságban

16:05-16:25 Csibor Ferenc:
Jeremy Bentham válaszai a francia forradalomra

16:25-16:45 Lendvai Tünde:
Social Credit System - Social impact and security issues

16:45-17:05 Dávid Benjámin:
A lakosságszám alakulása Gyomán és Endrődön az első világháborút követően

17:05-17:25 Baranyi Ágnes:
GDPR, avagy a képalkotás mumusa

17:25-17:45 Kiss Rebeka:
A jogalkotással okozott kárért való felelősség vizsgálata

International section

I. Section
Room: O-108.
Chair:
Dr. Balázs Mártonffy, assistant lecturer

09:30-09:50 Kovács Éva:
The challanges of introducing the new technolect of security technology into the curriculum

09:50-10:10 Huszár Viktor:
Distributed Intelligence

10:10-10:30 Dévai Dóra:
2018 – Annus Mirabilis or Incremental Change for US Cyber Power? Assessing the Developments in the US Department of Defense’s Cyber Capabilities Brought on by the Latest Major Policy Changes

10:30-10:50 Faisal Warikat:
The Center of Gravity of Hybrid Warfare

10:50-11:10 Berk Can Kozan:
Weapons of Mass Modernisation

11:10-11:30 Palotai Mónika:
Post-conflict societies and environments in relation to contracting private military and security companies in support of enhancing social, economical and political stability

11:30-11:50 Madina Igibayeva:
Pros and Cons of implementing the BRI in Kazakhstan

11:50-12:10 Koczka Ferenc:
Hiding illegal contents on the net: is it possible or even necessary?

12:30-13:30 Lunch break

II. Section
Room: O-108.
Chair:
Dr. András Varga, assistant lecturer

13:30-13:50 Tamar Pkhakadze:
Youth Participation in European Youth Policy Making Process

13:50-14:10 Rodrigo Guajardo:
Capabilities Development and the efforts for the European Union for a European Armament Cooperation

14:10-14:30 Stefany Cevallos:
Good governance in urban marketing

14:30-14:50 Maysaa Aldiab:
Sustainable Tourism as a Tool for Community Development

14:50-15:10 Tassia Veronica Brandao Teixeira:
Public officer to historian in 19th century

15:10-15:30 Pató Viktória Lilla:
Science policy and constitutional changes in Hungary

15:30-15:45 Coffee break

III. Section
Room: O-108.
Chair:
Gábor Csizmazia, American Studies Research Institute, Head of Institute, assistant lecturer

15:45-16:05 Erhan Aygün:
Data on international migration in Turkey and its limitations

16:05-16:25 Ola Majthoub:
Education Provision for Syrian Refugee Children in Jordan

16:25-16:45 Szabó László András:
Organizational development and innovation in Public Service organizations dealing with migration management

16:45-17:05 Ekaterina Popova:
Role of Economic Corridor: China-Mongolia-Russia in the Frame of Belt and Road Initiative

17:05-17:25 Faust Anita:
„Provided to all and denied to no one” - Does/did the unipolar world order have boundaries, or, should the definition of global public goods be revised?

17:25-17:45 Abdouss Mohamed:
Climate Refugee Crisis

Rendészettudomány és Katasztrófavédelem

I. Panel
Helyszín: O-123.
Szekcióvezető:
Dr. Czenczer Orsolya bv. őrnagy, egyetemi docens

09:30-09:50 Dr. Bogotyán Róbert:
„Szabadlábon a börtönben”, avagy a reintegrációs őrizet a gyakorlatban

09:50-10:10 Ivanics Zsófia:
“Úgy erkölcsi, mint gazdászati tekintetben” - A fogvatartotti munkáltatás megjelenése a dualizmus korabeli országgyűlési dokumentumokban

10:10-10:30 Pinczésné Kiss Klára:
A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ feladatrendszere, szerepe a rendőri állomány oktatásában, képzésében, továbbképzésében

10:30-10:50 Tőzsér Erzsébet:
Generációk és vezetői attitűd a rendőrségen

10:50-11:10 Borbély Zsuzsanna:
Megküzdés kapcsolata a próbaidős rendőri munka során megélt stresszel, illetve egészségmagatartási szokásokkal

11:10-11:30 Lohner Klaudia:
Szexuális erőszakból emberölés: a határok átlépése

11:30-11:50 Dr. Véger Alexandra:
A Bv. törvény szerinti kártalanítási eljárás achilles-sarkai büntetőeljárás jogi szemszögből

11:50-12:10 Mezei József:
A rendszerváltás előtti egyik NATO-kém tevékenysége hazánkban

12:30-13:30 Ebéd

II. Panel
Helyszín: O-123.
Szekcióvezető:
Dr. Nováky Mónika tű. alezredes, egyetemi tanársegéd

13:30-13:50 Juhász Anikó:
Halálos kimenetelű közúti balesetet okozó rendőr járművezetési alkalmasságának tapasztalatai

13:50-14:10 Dr. Polgár Miklós:
A téves automatikus tűzátjelző rendszerek okozta vonulások dilemmái

14:10-14:30 Dr. Teknős László:
A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet és a fenntarthatóság kapcsolatának értékelése

14:30-14:50 Éberhardt Gábor:
Az objektív túlterhelés megjelenése az irreguláris migráció rendészeti kezelésében

14:50-15:10 Dr. Gyaraki Réka:
Az adatbázisok értékelése kibertámadások megelőzésével, felismerésével kapcsolatban

15:30-15:45 Kávészünet

III. Panel
Helyszín: O-123.
Szekcióvezető:
Dr. Varga János ny. hőr. ezredes

15:45-16:05 Suhajda Attila:
A legutóbbi osztrák parlamenti választást tematizáló biztonsági tényezők és az eredmények értékelése

16:05-16:25 Dr. Veprik Zita:
Megbízhatósági vizsgálatok a bírósági ítéletek tükrében

16:25-16:45 Dr. Pék Richárd Tamás:
Terrorizmus és terrorizmus elleni küzdelem az Európai Unióban

16:45-17:05 Dr. Zsigmond Csaba:
A veszélyeztetett állat-és növényfajok nemzetközi csempészetének jellemzői

17:05-17:25 Lukács Dalma:
Műtárgylopások Magyarországon a Psyche Project tükrében

Elérhetőségek // Contact

Email:

Novák-Varró Virág, NKE DÖK titkár:
Novak-Varro.Virag@uni-nke.hu

Szilvásy György Péter, az RDOE elnöke: szigyp@gmail.com

Konferenciaszervezők: hazaszolgalataban2019@gmail.com

Email:

Novák-Varró Virág, Secretary, NUPS DOC’s:
Novak-Varro.Virag@uni-nke.hu

dr. György Péter Szilvásy, president, National Association of PhD Students in Law Enforcement: szigyp@gmail.com

Organizers: hazaszolgalataban2019@gmail.com