November 22, 2019
Oktatási Központ
Europe/Budapest timezone

>>>scroll down for English<<<

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzata örömmel értesíti a doktoranduszokat és graduális hallgatókat, hogy 2019. november 22-én ismét megrendezi az immár hagyománnyá vált

A Haza Szolgálatában

elnevezésű doktorandusz konferenciát

a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként.

A konferencia elsődlegesen az államtudományokkal és a közszolgálattal összefüggő doktoranduszi kutatások bemutatására hivatott, de bármely – a területtel foglalkozó – kutató munkájának ismertetésére lehetőség van, magyar és angol nyelven egyaránt.

A rendezvény szervezésében közreműködik:

  • a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete,
  • a Doktoranduszok Országos Szövetségének Rendészettudományi Osztálya,
  • a Doktoranduszok Országos Szövetségének Hadtudományi Osztálya,
  • a Doktoranduszok Országos Szövetségének Közigazgatás-tudományi Osztálya,
  • a Magyar Hadtudományi Társaság Kápolnai Pauer István Ifjúsági Klubja.

Információ az előadók számára:

Előadások időtartama: 15 perc

A jelentkezéshez szükséges egy, nyelvenként maximum 600 karakteres (szóközökkel) absztrakt benyújtása (magyar és angol nyelven), melyet a regisztrációs felületen keresztül lehet beküldeni. Az absztraktok beérkezési határidje: 2019. november 15. 12:00.

A kérdéseket elektronikus úton a hazaszolgalataban2019@gmail.com e-mail címre várjuk.

A kiírásban szereplő határidő után érkező absztraktokat a szervezőknek nem áll módjukban befogadni!

Fontos határidők:
Az abssztraktok beküldési határideje:
2019. November 15, 12:00
Konferencia napja:
2019. November 22.

Helyszín:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ
Üllői út 82. 1083 Budapest

Tervezett szekciók:
• Biztonsági tanulmányok, hadtudomány
• Gazdaság- és szervezéstudományok
• Közigazgatás- és jogtudomány
• Katonai műszaki tudományok
• Rendészettudomány és katasztrófavédelem
• NATO 70
• Graduális szekció
• International section

---------------------------------------------------------------------------------------------

In Service of the Nation 2019

The Doctorates’ Council of the National University of Public Service is pleased to inform the Ph.D. and graduate students that on 22nd of November as part of our traditions we will organize the so-called

In Service of the Nation Ph.D. conference in the frame of the Hungarian Science Celebration.

The conference primarily aims to present scientific researches of Ph.D. candidates connected to state and public services but it also gives floor for any researches presented in Hungarian or in English.
Studies related to the presentations are planned to be published in electronic form in a peer-reviewed conference issue.

Contributors:
• National Association of PhD students in law enforcementAssociation of Hungarian Ph.D. and DLA Students, Department of Law-Enforcement
• Association of Hungarian Ph.D. and DLA Students, Department of Military Sciences
• Association of Hungarian Ph.D. and DLA Students, Department of Public Administration
• Hungarian Military Science Society Kápolnai Pauer István Youth Club

Information for performers:
Length of the presentations: 15 minutes

For registration, you must complete the enclosed registration link and attach an abstract (in English or in Hungarian) with a maximum 600 characters (with spaces) according to the sample you can find below.

We are waiting for your questions in case of need on the following email: hazaszolgalataban2019@gmail.com

Date of Conference:
November 22, 2019.
Venue:
National University of Public Service, Educational Building
Üllői út 82. 1083 Budapest

Registration and deadline for abstracts:
November 15, 2019. 12.00


Planned sections:
• Security Studies, Military Sciences
• Public Administration and Legal Studies
• Law-Enforcement and Disaster management
• Economy and Management Science
• Military Engineering
• NATO 70

Starts
Ends
Europe/Budapest
Oktatási Központ
Oktatási Központ/Földszint-Aula - Aula
1083 Budapest, Üllői út 82.
Go to map